stripovi knjige blog novo akcija  
  o nama kontakt home
   
 
Torgal stripovi
 
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 1

Cena: 1.495 dinara
Darkwood/Čarobna knjiga, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Epizpode 1-3: Osveta čarobnice; Ostrvo ledenih mora; Tri starine iz zemlje Araka
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 2

Cena: 1.495 dinara
Darkwood/Čarobna knjiga, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Epizode 4-6: Crna galija; Iza senki; Pad Brek Zarita
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 3

Cena: 1.495 dinara
Darkwood/Čarobna knjiga, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Epizode 7-9: Dete zvezda; Alinoe; Strelci
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 4

Cena: 1.495 dinara
Darkwood, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Epizode 10-12: Zemlja Ka; Tanatlokove oči; Grad izgubljenog boga
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 5

Cena: 1.495 dinara
Darkwood, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 6

Cena: 1.495 dinara
Darkwood, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 7

Cena: 1.495 dinara
Darkwood, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja
Integral
 
  Van Ham/Rosinski
Broj 8

Cena: 1.495 dinara
Darkwood, format A4, tvrde korice,
broj strana 148, boja